Co je to dezinsekce

Dezinsekce je soubor metod a prostředků určených pro hubení různých členovců, hmyzu (např. komáři, mouchy, ovádi, škvoři, švábi, štěnice, vši, blechy, pavouci, a různí brouci) mechanickými prostředky (různé lapače) nebo chemickými prostředky (insekticidy, biocidy, a různé biocidní přípravky aj.).

Jaké dezinsekce nabízíme

Nabízíme mechanické dezinsekce (různé lapače), biologické dezinsekce (např. využití jiných živočichů živících se členovci, hmyzem), fyzikální dezinsekce (např. navození vysoké teploty, sluneční záření, ionizující záření, ultrazvuk, elektrický proud), a chemické dezinsekce (insekticidy a biocidy).

K čemu dezinsekce slouží

Pomocí dezinsekce hubíme či odstraňujeme různé druhy členovců, hmyzu, protože bývají významnými přenašeči nebezpečných chorob a infekčních onemocnění (např. různé typy epidemie po povodních), a protože likvidují či znehodnocují nejrůznější potraviny, suroviny, výrobky a další.

Aplikace a metody v praxi

Pro likvidaci běžných škůdců (malí hlodavci, hmyz a členovci), kteří ohrožují veřejné zdraví a ničí majetek, používáme následující biocidy. Insekticidy a akaricidy, repelenty, feromony, a rodenticidy.