Co je to deratizace

Deratizace je proces likvidace běžných škůdců, čili ptactva, nebo malých hlodavců jako je potkan, krysa, myš, či křeček, a to mechanickými prostředky (např. pasti na myši) nebo chemickými prostředky (např. různé druhy jedů) v obytných prostorech a na volném prostranství (zahrady, parky).

Jaké deratizace nabízíme

Nabízíme jednorázovou ohniskovou deratizaci pro domácnosti, sklepní a půdní prostory, rodinné domy, kanceláře, a pracovní provozy. Dále nabízíme pravidelnou ohniskovou deratizaci (opakující se časové termíny) a plošnou deratizaci (kanalizace, zahrady, parky, veřejné prostranství atd.).

K čemu deratizace slouží

Deratizace se provádí na všech místech, kde došlo k přemnožení nebo výskytu běžných škůdců (například hlodavci, hraboši, ptactvo aj.), kteří ohrožují veřejné zdraví možností roznášení závažného infekčního onemocnění, nebo nějakým způsobem likvidují veřejný či soukromý majetek.

Aplikace a metody v praxi

Pro likvidaci běžných škůdců (malí hlodavci, hmyz a členovci), kteří ohrožují veřejné zdraví a ničí majetek, používáme následující biocidy. Insekticidy a akaricidy, repelenty, feromony, a rodenticidy.