Co je to desinfekce

Dezinfekce je metoda likvidace mikroorganismů používající různé chemické a fyzikální prostředky (např. UV záření, navození vysoké teploty). Práce se provádí na místech se zvýšenými nároky na čistotu prostředí (např. nemocnice, výrobní provozy potravin a léčiv).

Jaké desinfekce nabízíme

Nabízíme 2 varianty desinfekce, a sice tzv. jedno etapovou desinfekci v jednom pracovním postupu (za použití dezinfekčních přípravků s čistícími vlastnostmi), nebo dvouetapovou desinfekci ve dvou pracovních postupech (mechanická očista a dezinfekce).

K čemu desinfekce slouží

Desinfekce je prováděna všude tam, kde jsou zvýšeny nároky na čisté (sterilní) prostředí (např. nemocnice, školky, školy atd.), aby se zamezilo možnosti působení patogenních organismů a různých mikroorganismů (ne však vždy jejich spor) a vzniku nežádoucích onemocnění, chorob apod.

Aplikace a metody desinfekce

Desinfekci provádíme ponořením, otřením v desinfekčním roztoku, postřikem hrubšími kapénkami roztoků pomocí potřikovačů, desinfekčními aerosoly, plynováním (fumigací), pěnou, a odpařováním páry.